Welkom bij het digitale aanmeldformulier van GGZ WNB.

Het digitale aanmeldingsformulier is bestemd voor externe verwijzers, die een cliënt willen aanmelden bij GGZ WNB, zoals huisartsen, specialisten, hulpverleners van psychiatrische praktijken / instellingen en jeugdprofessionals (gemeenten/jeugdaanmeldingen).

Het aanmeldingsformulier wordt direct verzonden naar de centrale aanmeldpost van GGZ WNB, alwaar de aanmelding wordt beoordeeld en wordt doorgestuurd naar een passend zorgprogramma alwaar de intakeprocedure zal plaatsvinden. Nieuwe aanmeldingen worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 6 weken, opgeroepen voor intake.

Maak een keuze uit één van onderstaande opties: